Egyházmegyei találkozó Pásztón: püspöki köszöntő

„Ne félj, csak higgy!” /Mk 5,36/

A Hit Évében – XVI.Benedek pápánk felhívására – az egyházmegyei találkozónk is a Szentlélek ajándékára, a hitben való látás-gondolkodás csodájára irányítja figyelmünket. A Mátra aljára, Pásztóra hívlak benneteket az idei nagy ünnepünkre! Immár kilencedik alkalommal keressük az egymással való találkozást, hogy egymás hitéből épüljünk, gazdagodjunk.

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök - Fotó: Gyurkó Péter

Amikor tavaly Pilinyben az egyházmegyei találkozóink zászlaját ünnepélyesen átvette Kecskés Attila esperes atya és Sisák Imre polgármester úr, megkezdődött Pásztón a „házigazdáink” vendégváró készülődése. Gyorsan röpültek a hónapok, hetek és már minden készen áll a „vendégek” fogadására. Egyértelművé vált az idei találkozó jelmondata, hiszen a világszerte élő testvéreink a hit isteni ajándékát, erényét kérik és köszönik meg az Úrnak. Rácsodálkozunk arra a „kopernikuszi fordulatra”, amely a hitre ébredés lényege: a látszat szerint mi emberek irányítjuk a politikai-gazdasági életet, pedig a valóság az, hogy a Teremtő ajándéka az egész világ és benne a mi földi életünk. Ajándékba és feladatul kaptuk az életünket. Felelősségünk, hogy a személyesen megkapott „talentumainkkal” hogyan gazdálkodunk.

Az Úristen bizalmát élvezzük: megkapjuk a Szentlélek gondolkodást megtisztító és akaratot megerősítő segítségét. A világ nagy problémákkal találja szembe magát. Világgazdasági válság, ökológiai veszély, szellemi káosz, erkölcsi bizonytalanság, politikai megosztottság. A jövő miatti aggódás félelemmel tölti el az emberiséget. Időszerűbb, mint valaha, hogy meghallgassuk Pál apostol szavait: „Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, hogy általa kiáltsuk: Abba, Atyánk! /Rom. 8. 15/

Valljuk, hogy „ a remény nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt s szívünkbe az Isten szeretete.” /Rom. 5, 5/ Ma is meg akarjuk hallani Urunk Jézus Krisztus bátorító szavát, amit a halálos-beteg lánya miatt aggódó apának mondott: „ne félj, csak higgy!” Hívlak, várlak benneteket Pásztóra, hogy együtt kérjük a Szentlélek pünkösdi csodájaként a félelmet elűző hit ajándékát egyházmegyénk, és egész magyar népünk számára.

A Boldogságos Szűzanya, Magyarok Nagyasszonya, Szent Mihály főangyal, egyházmegyénk fővédőszentje és Szent Lőrinc vértanú imádságát kérjük. Idén, Szent István király halálának 975 éves évfordulóját és az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus 75 éves jubileumát is Pásztón szeretnénk együtt ünnepelni. Jöjjetek! Hittel-szeretettel várunk Benneteket!

Miklós püspök