Látványos átalakulás a Pásztói Múzeumban

Dékány Árpád Sixtus, a Zirci Ciszterci Apátság főapát megáldja a frissen átadott beruházást

A Pásztói Múzeumban november 22-én került sor a kőkemény kétéves munka zárásaként megrendezett projektzáró rendezvényre és sajtótájékoztatóra, amely az Új Széchenyi Terv részeként a TIOP 1.2.2-09/1-2010-0047. számú pályázat keretein belül valósulhatott meg. A projekt keretei között a Pásztói Múzeum pinceszintjén kialakításra került a tanulmányi raktár és múzeumpedagógiai oktatóterem, így az épület 120 négyzetméter hasznos és látogatható területtel bővült. A beruházásra több mint 84 millió forint, vissza nem térítendő támogatást kapott az intézmény, amely a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet legkisebb egysége. Az infrastrukturális fejlesztés a Múzeum, már az eddigiekben is oly sikeresen működő oktatási és képzési szerepét erősíti meg, erre biztosíték a 2009-ben fémjelzett Országos Múzeumpedagógiai Nívódíj is.

Pászti Andrea, a pályázat projektmenedzsere mutatja a megjelenteknek a fejlesztést

A múzeum pinceszintjének nyugati része ma már tanulmányi raktárként üzemel, ahol a természettudományi, a helytörténeti és a képzőművészeti gyűjtemény jelentős része kiállítás formájában, látványraktárként tekinthető meg. A helyi nevelési és oktatási intézmények a tanórai és tanórán kívüli oktatásban múzeumpedagógiai foglalkozások keretein belül tekinthetik meg az új kiállítási egységet, beépítve és hasznosítva az adott tanórák tanterveibe.
A pince keleti szárnyában kialakításra került a múzeumpedagógiai oktatóterem, amelyet a foglalkozásokra érkező gyermekcsoportok vehetnek birtokba modern informatikai, technikai eszközökkel felszerelve. Ez az a hely, amely teljes egészében csak a gyermekeké, ahol otthon érezhetik magukat, ahol alkotásaikból kis kiállítást rendezhetnek és közben észrevétlenül, játékosan ismerkedhetnek meg a ciszterci szerzetesek életével, a város történelmével és a természettudomány rejtelmeivel.
Az információs pont létrehozásával a látogatók a Pásztói Múzeum gyűjteményi anyagához és a foglalkozások segédanyagaihoz már digitális formában is hozzáférhetnek, segítve ezzel az élethosszig tanulást és a tevékeny, informális oktatást.

A látogatók birtokba veszik a látványraktárat

Az infrastrukturális fejlesztés lehetővé tette, hogy a fogyatékkal élők múzeumhasználati lehetőségei fejlődhessenek és a kiállítási egységekhez való hozzáférés biztosítva legyen, ehhez lényegesen hozzájárul a beszerzett hernyótalpas lépcsőnjáró, a vaknyomtató és a Braille feliratok is.
Szeretettel vár minden kedves látogatót a Pásztói Múzeum a régi és az új kiállítási egységeivel! A pinceszinten pedig egy igazán nem mindennapi, egyedülálló meglepetéssel!