Múzeum az oktatás szolgálatában

Az idei év több szempontból is jelentős volt a Pásztói Múzeum életében. Az Európai Unió támogatásával megvalósulhattak azok a nagy projektek, amelyek a múzeumi, szakmai munka mellett főként a múzeumpedagógiai tevékenység fejlesztésében, fejlődésében jelentettek nagy előrelépést. A Múzeum a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Programjában kiírt, 3.2.11/10 „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” című pályázaton több mint 47 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, amely a már meglévő és sikeres múzeumpedagógiai foglalkozások bővítését és minőségi fejlesztését tette lehetővé.

A pályázati konstrukció célja volt, a közoktatásban résztvevő gyerekek óvodai nevelésének, a tanórai és tanórán kívüli, illetve a szabadidős nem formális, informális nevelésének, oktatásának támogatása kulturális érzékenységet, kreativitást és egészségtudatosságot, egészséges életmód kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten is.

A Múzeum ebben a projektben többféle múzeumpedagógiai tevékenységi formát is vállalt a 2010-2011. tanévben és 201-2012. tanév I. félévében. A megvalósult foglalkozások a következők: Szakkörök – Árpádtól Gaál Istvánig helytörténeti heti, illetve havi szakkör, Balassi Bálinttól Weöres Sándorig irodalmi heti, illetve havi szakkör, Művészettörténeti havi szakkör, „Everbody needs a rock – Kell egy kő” természettudományi heti szakkör, Nógrád megye természeti értékei havi szakkör. Vetélkedők, versenyek – „Szaladjunk, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk…!” sportverseny, „A honfoglalástól a török korig” és a „A török kortól napjainkig” várostörténeti vetélkedő, „1000 lépés Nógrád megyében” földtan és természetismereti vetélkedő”, „Híres pásztóiak” várostörténeti vetélkedő. Témanapok, témahét – „Tepkétől a Muzsláig” és „Galyatetőtől Ágasvárig” bakancsos túrák, Hagyományőrző foglalkozások, „Egyszer volt, hol nem volt…” múzeumi mesék, „A Föld, a víz, a levegő” és „Kőzetek, ásványok, ősmaradványok” természetismereti foglalkozás, Nomád őslénytani kutatótábor.

A foglalkozások megtartását a Pásztói Múzeum munkatársai – Pászti Andrea, Zentai Evelin, dr. Hír János és Brunda Tibor – mellett külsős szakemberek is segítették: dr. Gherdán Katalin és Prakfalvi Péter geológusok, valamint Opolcsikné Ludányi Éva óvodapedagógus.

A Pásztói Múzeum e projektben együttműködő partnerei: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája, Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája – Gárdonyi Géza Általános Tagiskola, Dózsa György Általános Tagiskola, Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon és az ecsegi II. Rákóczi Ferenc Körzeti Általános Iskola.

A projekt időszaka alatt a diák látogatók számának jelentős növekedése volt megfigyelhető, az idei év statisztikáját nézve a diáklátogatók száma meghaladja a hétezer főt, és a múzeumpedagógiai foglalkozások (a pályázatban vállalt tevékenységi formák és az egyéb foglalkozások száma) a kétszáz alkalmat is.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. A programokat a Pásztói Múzeum öt évig fenntartja.